Stowarzyszenie na rzecz uwalniania Ziemi spod własności indywidualnej, dla wspólnot ekoosadowych.

Dowiedz się Przyłącz się Dorzuć się
Nasze czasy narzuciły, konieczność stworzenia filozofii, która miałaby charakter globalny i uniwersalny, całościowy i uzdrawiający.

Henryk Skolimowski

Chcielibyśmy, żeby wiedzieli o naszym projekcie wszyscy, którzy traktują Ziemię jako wspólny dom całej ludzkości. Mamy na uwadze odtwarzanie naturalnej relacji między człowiekiem a naszą planetą. Chcemy pokazać, że nie potrzebujemy być właścicielami Ziemi, aby na niej żyć.

Będąc równymi wobec miejsca w którym żyjemy, stajemy się równi także wobec siebie. W ten sposób tworzymy możliwość rozbudowywania lokalnej struktury poziomej, z pominięciem władzy jednych ludzi nad drugimi.
W oparciu o udane zapisanie białych plam na mapie prawa i zakładanie organizacji o strukturach poziomych, możemy tworzyć świat oparty o nasze zwyczaje, wewnątrz każdego demokratycznego państwa i to zupełnie legalne. Jednym z tych zwyczajów jest wyeliminowanie własności prywatnej, tam gdzie mogłaby ona zaistnieć jako władza człowieka nad człowiekiem. W ten sposób, umożliwia nam to posiadanie ziemi jako wspólnej i niepodzielnej własności, a przede wszystkim stworzenie podstaw do tego, by każdy mógł mieć równe prawa do decydowania o swoim życiu.

Dowiedz się więcej

Krytycznym punktem w hierarchii wartości współczesnej cywilizacji, jest powszechne przekonanie, że możemy mieć całkowitą władzę nad tym co posiadamy.

Opierając się na tej jednej fałszywej wartości, cała światowa ekonomia z koncernami i bankami, prowadzi ludzkość do samozagłady. To właśnie z tego powodu, na naszej planecie bez przerwy trwa wojna między człowiekiem a naturą. Niszcząc dla krótkowzrocznego, wyimaginowanego egoistycznego "zysku" kolejne gatunki i ich środowisko, cywilizacja w tej chwili zmierza wprost do samounicestwienia.

Siła umysłów wypranych przez propagandę chaosu współczesnej kultury, operując strachem i przywiązaniem prowadzi często do tego, że za cenę przeżycia, bądź obietnicy raju, kupujemy poglądy które tworzą naszą świadomość i stajemy się w ten sposób niewolnikami systemów ekonomicznych, społecznych, politycznych i religijnych.

Na poziomie świadomości planetarnej, potrzebujemy zdecydowanego uderzenia właśnie w ten punkt i pokazania światu, że nie da się decydować o czyimś życiu, poprzez wymyślone prawo do jego zawłaszczenia.

Nasza Filozofia

Odrzucając całkowicie taką wartość, jak posiadanie Ziemi, przywracamy jej w naszej świadomości, naturalną funkcję jednego z żywiołów. Ziemia, zarówno jako Planeta, jak i ta pod nogami postrzegana jako grunt, który może być czyjąś własnością, nigdy nie była i nie będzie należała do człowieka.

To my ludzie przynależymy do Ziemi i odkrywając to, możemy również odkryć naszą faktyczną funkcję i misję tu gdzie jesteśmy, a jesteśmy opiekunami i strażnikami naszej Planety, naszego Domu i Miejsca w Kosmosie - jako gatunek, ale również indywidualnie.

U nas nikt nie jest "u kogoś", wszyscy jesteśmy u siebie. Ziemia jest dla nas dobrem wspólnym. Będąc równymi wobec miejsca, w którym żyjemy, stajemy się równi wobec siebie. W praktyce oznacza to, że wszelkie nieruchomości pozostające w zarządzaniu organizacji, która zajmuje się wspólną Ziemią są od początku i na zawsze traktowane jako dobro wspólne i nie mogą być przez nikogo postrzegane jako własność. Jest to naszą drogą do wolności, jak i samą wolnością, która w ten sposób eliminuje z naszego życia podstawy konsumpcjonizmu.

Dowiedz się więcej

Nasze działania

Inicjatywa mająca na celu zorganizowanie wspólnego miejsca, gdzie dało by się tworzyć życie w oparciu o możliwości, które możemy stwarzać sami dla siebie, rozpoczęła się wiele lat temu, w wypożyczonym domu pod Bydgoszczą. Tam po raz pierwszy w parę osób postanowiliśmy spróbować żyć razem. Już na samym początku potrzebne wspólne decyzje były podejmowane w kręgu jednogłośnie za pomocą konsensusu. Plan był taki, by najpierw stworzyć faktycznie istniejącą wspólnotę, a potem w oparciu o to założyć fundację lub stowarzyszenie.

Formalnie istniejąca organizacja była nam niezbędna do tego, żeby dało się zrealizować plan posiadania wspólnej przestrzeni do życia, w taki sposób, by nie było jednego właściciela. Od tamtego czasu, jednym z głównych założeń jest równość wszystkich uczestników wobec podejmowanych wspólnie decyzji, dotyczących tego co robimy razem.

Na tych właśnie zasadach powstał obecnie istniejący statut stowarzyszenia Arte Unite. Naszą organizację udało się założyć na wsi, kilka lat po tych wydarzeniach i w dużej części w oparciu już o innych, nowych ludzi. Jednak wtedy wciąż nie mieliśmy swojego kawałka Ziemi, mimo tego, że udawało nam się żyć wspólnie z dala od miasta.

Działo się dużo, w pewnym okresie pojawiły się nawet cztery konie. Grabówka, bo tak nazywała się wioska, w której mieszkaliśmy, działała ponad 10 lat. Samo stowarzyszenie Arte Unite z czasem, zostało przeniesione do Dziadowic, natomiast wiejska chata, żyła nadal swoim własnym życiem.

Wtedy w Dziadowicach pojawił się Andrzej, weteran z Sieben Linden. Zaproponował jeden budynek gospodarczy, który dałoby się przerobić na dom, no i spodobała mu się idea tworzenia miejsca w oparciu o wspólną własność. Tak powstał Lubliniec.

Z tym miejscem wiążemy plany wspólnego życia w większej grupie osób. Dwa budynki i potencjalny domek na wielkim dębie, dają nam możliwość zaproszenia do tej inicjatywy jeszcze około siedmiu osób. Założenia są takie, by był to dom jak najbardziej ekonomiczny z punktu widzenia zużycia energii, oraz jak najbardziej samowystarczalny. Nie mamy jeszcze takiej wiedzy i doświadczenia, by to zrealizować w stu procentach, jednak jest to główny kierunek naszych działań budowlanych.

W tym budynku w niedalekiej przyszłości, chcemy tworzyć różne warsztaty. Na początku w oparciu o nasze umiejętności: joga, ceramika, rzeźba w drewnie. Możliwe że będą też zajęcia z zakresu terapii ruchem, nauki życia na wsi w sposób zmierzający do jak największej niezależności. Chcielibyśmy też tworzyć kolejne miejsca na terenach nie należących do prywatnych osób w oparciu o nasze pomysły i naszą organizację.

Wciąż szukamy ludzi, którzy czuli by się z nami dobrze i mieli na uwadze to, jak istotna dla życia na Ziemi jest idea równości ludzi wobec miejsca w którym się znajdują. Jak również to, że Ziemia nie należąca do pojedynczego właściciela jest bardzo istotnym aspektem budowania wolności i świadomości z tym związanej.

Dowiedz się więcej

Stodoła Wymyślacz

Przedsięwzięcie nasze ma pokazywać, że da się tworzyć wspólnotę na zasadach równości, bez potrzeby posiadania miejsca w którym żyjemy. Ma to być też przykład, w jaki sposób można dążyć do jak najbardziej ekonomicznego z punktu widzenia zużycia energii, oraz jak najbardziej samowystarczalnego stylu życia. Miejsce to, ma łączyć wszystkich, którzy mieliby na uwadze, jak istotna dla życia na Ziemi jest idea równości ludzi wobec przestrzeni w której się znajdują. Jak również to, że Ziemia nie należąca do pojedynczego właściciela jest bardzo istotnym aspektem budowania wolności i świadomości będącej alternatywą do konsumpcjonizmu i chęci zawłaszczania sobie tego, co tak na prawdę jest dobrem wspólnym.

Dowiedz się więcej

Warsztaty

Z okazji założenia przez Stowarzyszenie Arte Unite zbiórki społecznościowej, chcieli byśmy Was zaprosić do udziału w naszych warsztatach.

Organizowaliśmy już w Lublińcu Jogę wg Iyengara oraz naukę budowy izolacyjnych mat ze słomy, w połączeniu z tynkowaniem gliną ścian słomianych. Obecnie mamy możliwość przeprowadzenia zdalnie kilku ciekawych zajęć, jak również już zaplanowanych warsztatów w naszej Stodole, ale dopiero jak skończymy ją remontować za zbierane w tej chwili pieniądze.

Uznaliśmy, że w tych ciężkich czasach nie można już na nic czekać i że jest to dla nas ostatni moment na to, żeby być albo nie być. Dlatego zachęcamy serdecznie wszystkich, do aktywnego przyłączenia się materialnie do inicjatywy, która może stać się naszą wspólną.

kim jesteśmy

Nasza organizacja ma na celu stwarzanie godnych warunków do życia, zgodnych z prawami naturalnymi, jakie udaje nam się zaobserwować i urzeczywistniać w naszym życiu. Chcemy żyć z dala od niekorzystnych wpływów cywilizacji, łącznie z niesprawiedliwością i nierównościami społecznymi. Dlatego do naszych projektów zapraszamy ludzi świadomych zagrożenia, jakie niesie obecny kierunek rozwoju cywilizacji.

Uznanie Ziemi, jako dobra wspólnego całej ludzkości, jest dla nas podstawowym prawem naturalnym i tak jak by się mogło wydawać, nie ma to nic wspólnego z ideologią komunistyczną, w której to zarządzanie jest odgórne. U nas każdy ma równe prawo w decydowaniu o tym, co robimy razem i pełne prawo do decydowania o własnym życiu.

Nie mamy potrzeby przeciwstawiania się jakiejkolwiek władzy, ale też nie mamy potrzeby jej tworzyć, ani uczestniczyć w przekazywaniu sobie tej zbędnej dla wolności tradycji.

Kiedy przemieniamy stare systemy wartościowania w nowe, nie potrzebujemy już buntu. Wolność jest dla nas jednym z głównych filarów świadomego życia człowieka na Ziemi. Wychodząc z takiego właśnie założenia, uważamy że nasza aktywność i zaangażowanie się, jest bardziej autentyczne, kiedy wynika z naturalnej chęci wewnętrznej realizacji, a nie z naśladowania, lęku, albo podążania za przewodnikami, bądź za kimkolwiek. Uważamy, że bardziej szczere i prawdziwe wobec siebie jest przyjmowanie pełnej odpowiedzialności za dokonywanie swoich własnych wyborów.

Osobista intuicja, jako przejaw natury, całkowicie spełnia rolę autorytetu. Podążając za nią sami jesteśmy przewodnikami i kreujemy życie zgodne z naszymi wewnętrznymi odczuciami. Każdy człowiek jest omylny i może popełnić błąd, dlatego lepiej jest odpowiadać za swoje pomyłki, niż za czyjeś, zwłaszcza kiedy dotyczy to życia, tego co chcemy z nim zrobić i kim chcemy być.

Nie potrzebujemy żadnego pana ani władcy, również w sferze duchowości. Dlatego nie utożsamiamy się z jakąkolwiek religią, ani dogmatami. Jednak nie chcemy też eliminować z naszego życia takiej sfery jak duchowość. Zdajemy sobie sprawę, że wiara jest częścią anatomii naszych uczuć i nadaje moc tworzenia wszystkiemu co jesteśmy w stanie uznać za prawdziwe. Kiedy nie jest w sprzeczności z naszym rozumieniem faktycznie staje się coraz bardziej skuteczna w kreowaniu rzeczywistości. Żeby to widzieć, nie potrzebujemy żadnych “pośredników” pomiędzy człowiekiem a Tym wszystkim czego manifestacją jesteśmy.

Kiedy rywalizacja zmienia się we współpracę, nikt nie podąża już sam naprzeciw przeszkodom i problemom - łatwiej jest pokonywać je razem.

Wezwanie do działania

Zależy nam na realnej deklaracji każdego, świadomego pojedynczego człowieka. Razem możemy pokazać naszą wspólną siłę.

W tym wypadku zdecydowanie ilość osób, biorących w tym udział zaświadczy o sukcesie planowanej przez nas zmiany. Jeśli to czytasz i jesteś tego świadomy, to właśnie teraz i tylko teraz jest moment, kiedy nie ma już innych osób, które zrobią to za Ciebie.

W tym trudnym czasie, kiedy tak trudno jest działać wspólnie, odnosimy się do Waszego zrozumienia sytuacji w jakiej znalazła się nasza osobista wolność, jak również wolność ogólnoludzka. Owoce naszych działań zdecydowanie mogą zmienić tą właśnie trudną sytuację. Zarówno w naszym życiu, jak również na Ziemi.

Przyłącz się do nas

Dołącz do naszej grupy, zapisując się na miesięczny newsletter.

  • Bądź na bieżąco z wydarzeniami
Przyłącz się

Dorzuć się

Dokonaj realnej zmiany rzeczywistości, wspierając nas.

  • Korzystaj ze zniżki na nasze warsztaty
Dorzuć się